Ký hiệu TTY: iPhone

Bạn có thể sử dụng tính năng TTY hoặc teletype trên iPhone của mình. Tính năng này giúp người khiếm thính có thể đàm thoại và đọc văn bản trên điện thoại. Để có thể sử dụng, bạn cần có Bộ chuyển đổi TTY iPhone (Apple iPhone TTY Adapter). Đồng thời đảm bảo rằng cài đặt TTY trên điện thoại được Bật (Cài đặt> Điện thoại).

Có liên quan:

  • Tất cả về Trợ năng: Các tính năng trợ năng của iPad / iPhone và iPod
  • Cách bật Phụ đề chi tiết cho iPhone, iPad và iPod Touch và Tìm phim

bài viết gần đây