Tôi có thể xóa tài khoản iCloud không?

Q: Làm cách nào để xóa hoàn toàn tài khoản iCloud?

Đ: Sau khi bạn tạo tài khoản iCloud, không thể xóa hoặc hợp nhất tài khoản này với một tài khoản iCloud khác. Những gì bạn có thể làm là từ bỏ tài khoản này. Bạn có thể xóa dữ liệu trong tài khoản nhưng tài khoản sẽ vẫn còn. Khi bạn đi tới Cài đặt> iCloud, bạn sẽ thấy nút “Xóa tài khoản” màu đỏ. Tùy chọn này sẽ chỉ xóa tài khoản iCloud khỏi iPhone / iPad / iPod của bạn. Điều này có nghĩa là iCloud sẽ không sao lưu dữ liệu iOS của bạn nữa.

Có liên quan:

  • Tôi có thể xóa Apple ID không?
  • Cách xóa bản sao lưu iCloud

bài viết gần đây