Cách đặt Apple TV của bạn vào chế độ DFU

DFU có nghĩa là Cập nhật chương trình cơ sở thiết bị. Chế độ DFU cho phép khôi phục thiết bị iOS từ bất kỳ trạng thái nào. Apple TV có chế độ DFU giống như iPhone. Đây là cách:

Các bước

1. Mở iTunes trên máy tính của bạn.

2. Kết nối Apple TV với máy tính của bạn bằng cáp microUSB.

3. Giữ nút “menu” và “xuống” cùng nhau trên Apple Remote của bạn trong sáu giây cho đến khi thiết bị khởi động lại (nhả ra khi bạn thấy đèn LED trên Apple TV nhấp nháy nhanh).

4. Nhấn “menu” và “play” cùng nhau ngay sau khi khởi động lại, cho đến khi một thông báo xuất hiện trong iTunes, cho bạn biết rằng nó đã phát hiện thấy một Apple TV ở chế độ khôi phục. Apple TV của bạn bây giờ sẽ ở chế độ DFU và bạn có thể khôi phục và cập nhật chương trình cơ sở.

Có liên quan:

Apple TV: Thiếu biểu tượng AirPlay, sửa

AirPlay chậm? Cách cải thiện hiệu suất AirPlay

bài viết gần đây