Tôi có thể xóa hộp thư VIP (iOS) không?

Hộp thư đến VIP có thể là một tính năng hữu ích cho những người nhận được nhiều email từ nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, đối với những người khác, tính năng này có thể không thực tế. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ người dùng iPad / iPhone về hộp thư VIP: "Làm cách nào để xóa Hộp thư VIP khỏi màn hình thư?"

Nếu bạn muốn xóa hộp thư đến vip, hiện tại, không có cách nào để tắt / xóa / ẩn nó. Tuy nhiên những gì bạn có thể làm là di chuyển hộp VIP xuống cuối danh sách hộp thư. Bằng cách này, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các hộp thư. Bạn có thể di chuyển nó bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa ở trên cùng bên phải. Biểu tượng 3 đường kẻ ngang sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi hộp thư, sau đó chạm và giữ vào biểu tượng xuất hiện bên cạnh “VIP” ở bên phải và kéo nó đến nơi bạn muốn rồi chạm vào xong. Xin lưu ý rằng việc di chuyển chỉ hoạt động nếu bạn có nhiều tài khoản e-mail trên iPhone hoặc iPad của mình. Nếu bạn chỉ có một tài khoản, VIP sẽ vẫn ở đó nhưng chạm vào CHỈNH SỬA sẽ không cho phép bạn di chuyển.

Có liên quan:

Cách quản lý email của bạn tốt hơn với danh sách VIP và thông báo VIP trong iOS

bài viết gần đây